Zebranie Klubu – Marzec 2022

Zebranie Klubu – Marzec 2022

1. Dzień Kobiet DZIĘKUJEMY CI KOBIETO – MATKO, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia. DZIĘKUJEMY CI, KOBIETO MAŁŻONKO która nierozerwalnie…