Zebranie Klubu – Luty 2023

Zebranie Klubu – Luty 2023

Sprawozdanie ze spotkania Zarządu: Spotkanie członków Zarządu odbyło się 3 lutego 2023.  Podczas tego zebrania omówienie zostały plany w organizacji Dnia Polskiego. W agendzie znalazły się następujące punkty: Przedstawienie społeczności Amerykańskiej i Polskiej ukazanie działań Klubu Polskiego. Proponowane uczczenie roku 2023 jako Roku Kopernika poprzez przedstawienie Mikołaja Kopernika. Akademia z wręczeniem pucharu Polakowi Roku. Występ zespołu…