Polak Roku 2023 – Państwo Krystyna i Marek Prędki

Polak Roku 2023 – Państwo Krystyna i Marek Prędki

Składamy Serdeczne Gratulacje dla Państwa Prędki. Państwo Krystyna i Marek Prędki zostali wybrani jako Polacy Roku 2023 podczas XVIII Dnia Dziedzictwa Polskiego w Lemont. Ich wkład w rozwój polskiej społeczności w Lemont został doceniony poprzez ten prestiżowy tytuł, co stanowi nie tylko ogromne, ale i zasłużone wyróżnienie za wieloletnie zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne…