Poznaj Naszą Historię

Historia Klubu Polskiego zaczęła się dzięki bardzo skromnemu człowiekowi – już śp. Księdzu Edwardowi Witusikowi.

W 1979 roku, ksiądz Edward Witusik umieścił ogłoszenie w biuletynie parafialnym, prosząc każdego, kto jest zainteresowany założeniem przy parafii – Klubu Polskiego, o kontakt osobisty z nim. Zainteresowanie wśród Polaków było bardzo duże, szczególnie odwaga tego księdza. Polacy wiedzieli jak każda sprawa polska była odmawiana, odsuwana na nieokreślony czas.

Pomimo, iż parafia była parafią polską, jednak od 23 lat nie była tu odprawiana Msza Święta w języku polskim, nie mówiąc już o innych nabożeństwach, czy krótkiej modlitwie. Wielka nadzieja więc wstąpiła w społeczność polską w Lemont. Ksiądz Witusik po odbyciu szeregu rozmów z polskimi parafianami, przedstawił swój pomysł proboszczowi, księdzu Richard Józwiak i po niełatwych przekonywaniach proboszcza, w końcu uzyskał zgodę na utworzenie Klubu Polskiego.

20 Listopada 1979 Pierwsze Spotkanie Klubu

Pierwsza grupa ludzi:   Zygmunt Wildhirt, Jessie Wildhirt, Emily Wildhirt, Henry Dąbrowski, George Szmydt, Frank Romanowski oraz ksiądz Edward Witusik, zorganizowali pierwsze zebranie klubu, które odbyło się 20-go listopada 1979 roku w salce szkoły parafialnej, przy kościele. Na to pierwsze spotkanie przybyło około 100 osób, którzy dyskutowali i dzielili się swoimi zdaniami, jaki ma być cel i misja Klubu Polskiego.

Ksiądz Witusik zaproponował powołanie pierwszego zarządu Klubu, w skład którego weszli jego pierwsi organizatorzy:

  • Prezes – Zygmunt Wildhirt,
  • Wice-Prezes – Henry Dąbrowski,
  • Sekretarz Protokołowy – Jessie Wildhirt,
  • Sekretarz Korespondencyjny – Emily Wildhirt,
  • Skarbnik – Frank Romanowski,
  • Marszałek – George Szmydt,
  • Przedstawiciel do Rady Parafialnej – Maria Kowalczyk.

Pierwsza Msza św. po Polsku

Oprócz utworzenia Klubu Polskiego, ksiądz Witusik rozpoczął odmawiać modlitwy oraz spowiedź w języku polskim, coraz częściej też zaczął używać języka polskiego w rozmowach z polskimi parafianami oraz podczas nabożeństw kościelnych, dlatego naturalnym stało się wprowadzenie Mszy Świętej w języku polskim. Początkowo, ksiądz proboszcz wyraził zgodę na Mszę Świętą po polsku w soboty o siódmej wieczorem. Polacy jednak nie uznawali sobotniej Mszy Świętej jako niedzielnego nabożeństwa i w niedzielę też przychodzili z całymi rodzinami na angielskie Msze Święte, bo dla nich niedziela była Dniem Pańskim a nie sobota.

Pierwsza Pasterka

 24 grudnia 1979 roku ksiądz Edward Witusik i diakon Norbert Lesnieski, odprawili pierwszą polską Pasterkę, a 1-go stycznia 1980 roku Mszę Świętą noworoczną po polsku o godzinie pierwszej po południu. Po wielu kolejnych rozmowach z księdzem proboszczem 8-go marca 1981 roku, polska, sobotnia Msza Święta została na stałe przeniesiona na niedzielę, na godzinę 8:45 rano. Od 1989 roku zmieniono godzinę polskiej Mszy Świętej na 8:30 rano i tak już zostało aż do chwili obecnej.

Bardzo szybko działalność Klubu Polskiego rozszerzyła się na organizowaniu różnych imprez religijnych, kulturalnych oraz oświatowo-rozrywkowych dla Polonii na południowych przedmieściach Chicago. Do dnia dzisiejszego w kalendarzu Klubu Polskiego jest: wyjazd na jabłka, ognisko, zabawa jesienna, Opłatek, wycieczki na narty, pielgrzymki do różnych Sanktuariów, Święconka, uczestnictwo w paradach na Labor Day, i 3-go Maja, klubowy piknik, spotkania z rożnymi ciekawymi ludźmi, artystami, politykami, księżmi, organizowanie prelekcji naukowych, punktu wyborczego, utrzymywanie tradycji kolędowania po domach (Kolędnicy), jest też organizowany polski Sylwester, Majówka czy dożynki. Klub Polski w ramach swoich możliwości wspomaga finansowo parafie i domy dziecka w Polsce lub parafie na Ukrainie. Każdy ksiądz wygłaszający rekolekcje w naszej parafii jest wspierany finansowo prze Klub Polski. Od 15-stu lat Klub Polski może się poszczycić zainicjowaniem i uzyskaniem zgody władz miasta Lemont na coroczne obchody Dnia Polskiego oraz uzyskaniem zgody w mieście Lemont na honorową ulicę Jana Pawła II. Od momentu powstania, Klub Polski bierze bardzo czynny udział w życiu parafii SS. Cyryla i Metodego, szczególnie na polskich nabożeństwach. W 1980 roku powstał polski chór kościelny, którego założycielem był oczywiście ksiądz Edward Witusik. Pani Lottie Kozioł oraz Krystyna Budz były pierwszymi kierownikami chóru a organistką była pani Grace Romanowski. Na prośbę księdza Witusika zgłaszają się pierwsi polscy ministranci, lektorzy, ministrowie Eucharystii i marszałkowie, którzy usprawniają oprawę polskich Mszy Świętych. Klub Polski zakupuje polskie książeczki do nabożeństwa, lekcjonarze, śpiewniki, rozprowadza polską prasę katolicką czy kartki świąteczne. Od 1981 roku mamy polską Szopkę z figurami bożonarodzeniowymi. Od 20 czerwca 1982 roku, ówczesny prezes pan Jan Kowalczyk postarał się o Sztandar Klubu Polskiego, na którym Matka Boża Częstochowska przejmuje opiekę duchową nad Klubem Polskim. Od tej pory każdą uroczystość kościelną lub państwową odbywa się z udziałem pocztu sztandarowego