Warta przy Grobie i Rezurekcja

Warta przy Grobie i Rezurekcja

Po raz kolejny Klub Polski, a przede wszystkim obecny Prezes, Pan Jan Lichacz już od wielu tygodni zabiegał o wypełnienie wszystkich godzin Warty przy Grobie Pana Jezusa – Bóg zapłać za czas i poświęcenie. Serdeczne podziękowania dla wszystkich mężczyzn, którzy trzymali Honorową Wartę przy Grobie Pańskim.  Dziękujemy Żołnierzom Rzymskim, Kościuszkowcom, Górnikom, oraz Góralom. Szczególne podziękowania kierujemy…