Boże Ciało – 2024

“…Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi, Którędy Pańskie iść będą nogi. I okrzyknijcie na wszystkie strony: „Pośród nas idzie Błogosławiony”…”

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – to cenny element naszej tradycji Kościoła, tak bardzo umiłowany i doceniany w naszej parafii. Uroczysta procesja, cztery ołtarze, śpiewy, stroje, kwiaty, radosne dźwięki sygnaturek – to nie tylko elementy chrześcijańskiej i polskiej pobożności ale wyraz naszej wiary w eucharystyczną obecność Chrystusa w swoim Kościele. „Kościół żyje dzięki Eucharystii […], która w najwyższym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego” – pisał w swej encyklice Ecclesia de Eucharistia św. Jan Paweł II. Nic więc dziwnego, że od lat, w Lemont, dzień ten jest tak bardzo uroczyście obchodzony.

Dziękujemy wszystkim: Księdzu Proboszczowi Waldemarowi Stawiarskiemu, Pani Mirosławie Sojka-Topór oraz wszystkim śpiewającym i niosącym nagłośnienie, Rodzinom Tomala, Kozieł, Grela, Cisneros i Klubowi Polskiemu za przygotowanie ołtarzy. Bóg zapłać ministrantom, Kościuszkowcom, Pocztom Sztandarowym, Góralom za niesienie baldachimu, naszej młodzieży, która nosiła figurkę Pana Jezusa, oraz proporce. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które tak licznie przybyły odświętnie ubrane wraz z koszykami pełnych kwiatów oraz dzwonkami, które tak głośno obwieszczały że “Pośród nas idzie Błogosławiony”. Radość to wielka, kiedy widzi się tak wielu ludzi, którzy prawdziwie chcą świadczyć publicznie o swojej Wierze oraz dają przykład młodemu pokoleniu.

“…W TEJ HOSTYI JEST BÓG ŻYWY, CHOĆ ZAKRYTY, LECZ PRAWDZIWY!…”

Share This Post

More To Explore

Boże Ciało – 2024

“…Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi, Którędy Pańskie iść będą nogi. I okrzyknijcie

Piknik Rodzinny 2024

Drodzy Przyjaciele Polskiego Klubu w Lemont, Serdecznie Zapraszamy Państwa na PIKNIK RODZINNY,