Dzień Polski w Lemont

Polish Heritage Day

Za zgodą majora miasta Lemont i proboszcza parafii, księdza Larry Lisowskiego począwszy od roku 2005-go Klub Polski organizuje co roku na początku lutego Dzień Polski w Lemont. Propozycje ustanowienia takiego dnia podał Prezes Klubu, pan Ryszard Witkowski. Jest to dzień, w którym poprzez różnorodne tematy chcemy przybliżyć Amerykanom i Polonii osiągniecia i dorobek polskiej kultury, polskich tradycji i zwyczajów.

Dzień Polski odbywa się w trzecią niedzielę lutego. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie polskiej kultury i wiary katolickiej oraz ich promocja w środowisku amerykańskim.

A oto wybrani i szczególnie zasłużeni na laureata nagrogy Polaka Roku!

Ks. Proboszcz Waldemar Stawiarski

W tym szczególnym, trudnym roku pandemi w roku 2021, oraz w roku św. Józefa - Opiekuna Rodzin i Patrona Kościoła Powszechnego, laureata nagrody Polaka Roku zostaje Ks. Proboszcz Waldemar Stawiarski.

Państwo Małgorzata i Piort Śnieżko

W roku 2020 w 100-ną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, lauretami Polaka Roku zostają Państwo Małgorzata i Piotr Śnieżko.

Pani Mirosława Sojka-Topór

Mirosławie Sojce-Topór, utalentowanej sopranistce i cenionemu pedagogowi, aktywnie zaangażowanej w działalność polonijną, przyznano zaszczytne wyróżnienie ,,Polaka Roku 2019”

Państwo Kazimiera i Kazimierz Cisło

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że właśnie w roku 100-lecia niepodległości Polski zostaliśmy uhonorowani tym zaszczytnym tytułem. Jesteśmy bardzo wzruszeni. Bogu dziękujemy, że dożyliśmy takiej chwili my, nasze dzieci i wnuczęta. Życzymy następnym pokoleniom naszych rodaków, żeby mieli okazję żyć w wolnym kraju, o co nasi przodkowie walczyli” – powiedziała dziękując za wyróżnienie pani Kazimiera.

Państwo Celina i Władysław Mrożek

W roku 2017 - Celina i Władysław Mrożek, właściciele delikatesów Celina’s Fresh Market zostali uhonorowani tytułem Polaków Roku. O ich zasługach dla parafii św. Cyryla i Metodego oraz Klubu Polskiego w Lemont mówił jego prezes Ryszard Witkowski. “Ci państwo zasłużyli się szczodrością pomagając kole, klubowi, parafii. To wspaniali ludzie, którzy pomagają wszystkim naokoło”.

Państwo Zofia i Jan Glele

21 lutego 2015r. tym zaszczytnym tytułem wyróżnieni zostali Zofia i Jan Grele. Laureaci współtworzą polskość tej parafii. Byli inicjatorami odprawiania mszy świętych w języku polskim. Od momentu założenia Klubu Polskiego działali w nim niosąc parafii bezinteresowną pomoc. Tak jest do tej pory. Państwo Grele założyli fundację – Michael Grele Foundation, która wspiera polonijną młodzież poprzez stypendia i nagrody dla uzdolnionych uczniów. Obchody Dnia Polskiego są doceniane przez władze miasteczka Lemont. Obecna na uroczystości radna Debby Blatzer wręczyła prezes Alinie Kimel okolicznościową proklamację ustanawiająca 15 lutego Dniem Polskim.