Dzień Polski w Lemont

Polish Heritage Day

Za zgodą majora miasta Lemont i proboszcza parafii, księdza Larry Lisowskiego począwszy od roku 2005-go Klub Polski organizuje co roku na początku lutego Dzień Polski w Lemont. Propozycje ustanowienia takiego dnia podał Prezes Klubu, pan Ryszard Witkowski. Jest to dzień, w którym poprzez różnorodne tematy chcemy przybliżyć Amerykanom i Polonii osiągniecia i dorobek polskiej kultury, polskich tradycji i zwyczajów.

Dzień Polski odbywa się w trzecią niedzielę lutego. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie polskiej kultury i wiary katolickiej oraz ich promocja w środowisku amerykańskim.

A oto wybrani i szczególnie zasłużeni na laureata nagrogy Polaka Roku!

Ks. Proboszcz Waldemar Stawiarski

W tym szczególnym, trudnym roku pandemi w roku 2021, oraz w roku św. Józefa - Opiekuna Rodzin i Patrona Kościoła Powszechnego, laureata nagrody Polaka Roku zostaje Ks. Proboszcz Waldemar Stawiarski.

Państwo Małgorzata i Piort Śnieżko

W roku 2020 w 100-ną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, lauretami Polaka Roku zostają Państwo Małgorzata i Piotr Śnieżko.

Pani Mirosława Sojka-Topór

Mirosławie Sojce-Topór, utalentowanej sopranistce i cenionemu pedagogowi, aktywnie zaangażowanej w działalność polonijną, przyznano zaszczytne wyróżnienie ,,Polaka Roku 2019”

Państwo Kazimiera i Kazimierz Cisło

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że właśnie w roku 100-lecia niepodległości Polski zostaliśmy uhonorowani tym zaszczytnym tytułem. Jesteśmy bardzo wzruszeni. Bogu dziękujemy, że dożyliśmy takiej chwili my, nasze dzieci i wnuczęta. Życzymy następnym pokoleniom naszych rodaków, żeby mieli okazję żyć w wolnym kraju, o co nasi przodkowie walczyli” – powiedziała dziękując za wyróżnienie pani Kazimiera.

Państwo Celina i Władysław Mrożek

W roku 2017 - Celina i Władysław Mrożek, właściciele delikatesów Celina’s Fresh Market zostali uhonorowani tytułem Polaków Roku. O ich zasługach dla parafii św. Cyryla i Metodego oraz Klubu Polskiego w Lemont mówił jego prezes Ryszard Witkowski. “Ci państwo zasłużyli się szczodrością pomagając kole, klubowi, parafii. To wspaniali ludzie, którzy pomagają wszystkim naokoło”.

Państwo Zofia i Jan Glele

21 lutego 2015r. tym zaszczytnym tytułem wyróżnieni zostali Zofia i Jan Grele. Laureaci współtworzą polskość tej parafii. Byli inicjatorami odprawiania mszy świętych w języku polskim. Od momentu założenia Klubu Polskiego działali w nim niosąc parafii bezinteresowną pomoc. Tak jest do tej pory. Państwo Grele założyli fundację – Michael Grele Foundation, która wspiera polonijną młodzież poprzez stypendia i nagrody dla uzdolnionych uczniów.

Pani Barbara Kipta-Foran

Rok 2014

Państwo Antonina i Zbigniew Zych

Rok 2013

Państwo Anna i Jan Żółtek

Obchodzimy już ósmy doroczny „Dzień Dziedzictwa Polskiego” parafii św. Cyryla i Metodego. Na całodniowej imprezie, można było usłyszeć tradycyjną polską muzykę i tańce, gościnnie wystąpili prelegenci, pokazy historyczne i obfity bufet przygotowany przez Celina’s Deli. Tegoroczny temat „Kraków: Królewskie Miasto” jedno z najstarszych miast w Polsce. Podczas ceremonii burmistrz Lemont Brian Reaves i Klub Polski uhonorowali pana Jana Żołtka tytułem „Polaka Roku” Pan Jan Żołtek uczestniczy w wielu organizacjach polonijnych, m.in. w Związku Narodowym Polskim, Związku Górali Polskich w Stanach Zjednoczonych, Rodzinie Radia Maryja, Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich im. Jana Pawła II w Chicago oraz Klubie Polskim w Lemont. „Jan nadal żywo interesuje się losem Kościoła oraz narodu polskiego i amerykańskiego” – napisał ks. Larry. "Reaguje na ważne wiadomości dotyczące religii i wydarzeń społeczno-politycznych dzieląc się swoim głosem z polskimi mediami."

Państwo Władysława i Bronisław Koziel

Rok 2011

Państwo Grażyna i Ryszard Witkowski

Temat: "Dzień Polskiego Klubu" w 2010r. zaszczytne wyróżnienie przyznane zostaje Państwu Witkowskim. Przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych w młodym wieku Państwo Witkowscy mieli wielkie nadzieje i jeszcze większe marzenia. Przynieśli ze sobą entuzjazm i wiarę. Ich silna wiara w Boga dawała im poczucie, że zawsze mają kogoś po swojej stronie.