Dzień Polski w Lemont

Polish Heritage Day

Za zgodą majora miasta Lemont i proboszcza parafii, księdza Larry Lisowskiego począwszy od roku 2005-go Klub Polski organizuje co roku Dzień Polski w Lemont. Propozycje ustanowienia takiego dnia podał Prezes Klubu, pan Ryszard Witkowski. Jest to dzień, w którym poprzez różnorodne tematy chcemy przybliżyć Amerykanom i Polonii osiągniecia i dorobek polskiej kultury, polskich tradycji i zwyczajów.

Kandydaci na tytuł Polaka Roku powinni spełniać następujące kryteria (warunki) na podstawie których zostają ocenieni przez Komitet Organizacyjny Dnia Polskiego w Lemont:

  • być pełnoletnimi Polakami lub mieć pochodzenie polskie
  • posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub być w stanie się porozumieć po polsku
  • angażować się w społeczne inicjatywy, które pomagają w utrzymaniu polskości
  • wspierać finansowo różne polskie inicjatywy, plany i idee, a także parafię
  • pełnić lub mieć doświadczenie w pełnieniu funkcji społecznej w Klubie Polskim, w Szkole Polskiej w Lemont,  lub innych polskich organizacjach pokazując przy tym wytrwałość, osiągnięcia i długoletnią aktywność
  • aktywnie działać społecznie w parafii SS. Cyryla i Metodego w Lemont, w celu promowania polskości, Polonii oraz Kościoła.

Dzień Polski odbywa się w trzecią niedzielę lutego. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie polskiej kultury i wiary katolickiej oraz ich promocja w środowisku amerykańskim.

A oto wybrani i szczególnie zasłużeni na laureata nagrogy Polaka Roku!

Rodzina Koszarek

W dniu 18 lutego 2024 roku, podczas uroczystości z okazji XIX Dnia Dziedzictwa Polskiego w Lemont, oraz w ramach obchodów Roku Rodziny, tematem tegorocznego wydarzenia było "Rodzina Ulmów - Wzorem Wiary i Patriotyzmu". Podczas tych wyjątkowych obchodów mieliśmy zaszczyt wręczyć kolejną nagrodę Polaka Roku 2024. Z niezwykłą dumą i radością ogłaszamy, że tym zaszczytnym tytułem w tym roku uhonorowano Rodzinę Koszarków. Ich zaangażowanie, oddanie oraz poświęcenie dla dobra polskiej społeczności i parafii Św. Cyryla i Metodego zasługują na najwyższe uznanie. Serdecznie gratulujemy Rodzinie Koszarków, Państwu Bożenie i Grzegorzowi Koszarek i ich dzieciom tego wyjątkowego wyróżnienia i dziękujemy im za ich trud i wkład w promowanie polskiej kultury oraz dziedzictwa.

Państwo Krystyna i Marek Prędki

Bardzo się cieszymy z ogłoszenia Państwa Krystyny i Marka Prędkich jako Polaków Roku 2023 podczas XVIII Dnia Dziedzictwa Polskiego w Lemont! To ogromne wyróżnienie i zasłużone wyróżnienie za ich wieloletnie zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne polskiej społeczności. Ich wkład w rozwój klubu, szkoły i różnych inicjatyw na rzecz zachowania polskiej kultury i tradycji w Lemont jest nieoceniony. Państwo Krystyna i Marek Prędki są dla nas wszystkich wspaniałym przykładem pobożności, wiary, skromności i życzliwości. Temat Dnia: Mikołaj Kopernik - Polski Geniusz

Ks. Proboszcz Waldemar Stawiarski

Nagrodę Polaka Roku w roku 2021 otrzymuje Ksiądz Proboszcz Waldemar Stawiarski, który swoją pracą i zaangażowaniem w trudnym czasie pandemii, jak również poprzez długoletnie posługiwanie w parafii i społeczności lokalnej, zasłużył na uznanie i szacunek. W szczególnym roku św. Józefa - Opiekuna Rodzin i Patrona Kościoła Powszechnego, nagroda ta stanowi wyraz wdzięczności i uznania dla Księdza Proboszcza za jego wysiłek i poświęcenie dla dobra parafii i wiernych. Temat Dnia: Święty Józef Opiekun Rodziny i Kościoła Powszechnego.

Państwo Małgorzata i Piort Śnieżko

W roku 2020, z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, szczególnym wyróżnieniem jako Polacy Roku uhonorowani zostają Państwo Małgorzata i Piotr Śnieżko. Wieloletnie zaangażowanie i poświęcenie w pracy na rzecz społeczności polonijnej w Lemont, włącznie z organizacją licznych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych, zasłużyło na uznanie i wdzięczność ze strony społeczności. Klub Polski wraz z mieszkańcami Lemont serdecznie gratuluje Państwu Śnieżko i życzy dalszych sukcesów oraz pomyślności.

Pani Mirosława Sojka-Topór

Mirosławie Sojce-Topór, utalentowanej sopranistce i cenionemu pedagogowi, aktywnie zaangażowanej w działalność polonijną, zostało przyznane zaszczytne wyróżnienie "Polaka Roku 2019". To uznanie dla jej wyjątkowego talentu wokalnego oraz wkładu w kultywowanie i promowanie polskiej kultury. Zaszczytne wyróżnienie "Polaka Roku" jest zasłużoną nagrodą dla jej ogromnego wkładu w rozwój polskiej sztuki wokalnej i kulturalnej. Tematem tego Dnia: Stanisław Moniuszko - Ojciec Polskiej Opery Narodowej.

Państwo Kazimiera i Kazimierz Cisło

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że właśnie w roku 100-lecia niepodległości Polski zostaliśmy uhonorowani tym zaszczytnym tytułem. Jesteśmy bardzo wzruszeni. Bogu dziękujemy, że dożyliśmy takiej chwili my, nasze dzieci i wnuczęta. Życzymy następnym pokoleniom naszych rodaków, żeby mieli okazję żyć w wolnym kraju, o co nasi przodkowie walczyli” – powiedziała dziękując za wyróżnienie pani Kazimiera.

Państwo Celina i Władysław Mrożek

Temat Dnia: Polskie Ośrodki Wypoczynkowe. W roku 2017 - Celina i Władysław Mrożek, właściciele delikatesów Celina’s Fresh Market zostali uhonorowani tytułem Polaków Roku. O ich zasługach dla parafii św. Cyryla i Metodego oraz Klubu Polskiego w Lemont mówił jego prezes Ryszard Witkowski. “Ci państwo zasłużyli się szczodrością pomagając kole, klubowi, parafii. To wspaniali ludzie, którzy pomagają wszystkim naokoło”.

Państwo Donna i Jan Lichacz

14 lutego 2016 roku, Państwo Jan i Donna Lichacz zostali uhonorowani zaszczytnym tytułem Polaków Roku. Tematem obchodów tego dnia była 1050-ta Rocznica Chrztu Polski. Ich aktywny udział w życiu społeczności polonijnej oraz ich zaangażowanie w promowanie polskiej kultury i historii są godne uznania. P. Jan i Donna Lichacz są aktywnymi parafianami zaangażowanymi w polską społeczność. W 2002 roku zostali członkami Klubu Polskiego, gdzie Jan pełnił funkcję Sekretarza Zarządu, był członkiem komisji rewizyjnej oraz Wiceprezesem. Pan Jan był także Prezesem Zarządu Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Lemont.

Państwo Zofia i Jan Grele

Tematem obchodów Dnia Polskiego 2015r.: "Warszawa - Stolica Polski". Zaszczytnym tytułem Polaka Roku wyróżnieni zostali Zofia i Jan Grele. Laureaci współtworzą polskość Parafii św. Cyryla i Metodego w Lemont. Byli inicjatorami odprawiania mszy świętych w języku polskim. Od momentu założenia Klubu Polskiego działali w nim niosąc parafii bezinteresowną pomoc, tak jest do tej pory. Państwo Grele założyli fundację – Michael Grele Foundation, która wspiera polonijną młodzież poprzez stypendia i nagrody dla uzdolnionych uczniów.

Pani Barbara Kipta-Foran

6 luty 2014r. Doroczny Dzień Polski w Lemont, podczas którego ogłoszono panią Barbarę Kipta-Foran jako Polaką Roku. Tematem tego wydarzenia było "Śladami Papieży w Drodze do Świętości". Pani Kipta-Foran została wybrana z uwagi na jej zaangażowanie w życie społeczności polonijnej w Lemont oraz wkład w promowanie wartości duchowych i kulturowych. Serdecznie gratulujemy pani Kipta-Foran zdobycia tego prestiżowego tytułu, który jest uznaniem dla jej poświęcenia i oddania w służbie społeczności oraz propagowaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego.

Państwo Antonina i Zbigniew Zych

7 lutego 2013r. odbył się kolejny Dzień Polski podczas którego ogłoszono państwa Antoninę i Zbigniewa Zych jako Polaków Roku 2013. Tematem tego wydarzenia było życie i działalność Księdza Piotra Skargi w kontekście Roku Wiary. W trakcie uroczystości podkreślono wkład państwa Zych w życie społeczności polonijnej w Lemont oraz ich zaangażowanie w rozwój dziedzictwa kulturowego i religijnego. Serdecznie gratulujemy państwu Zych zdobycia tego zaszczytnego tytułu, który stanowi uznanie dla ich poświęcenia i oddania w działalności na rzecz dobra polskiej społeczności oraz dziedzictwa kulturowego. Życzymy im dalszych sukcesów i owocnej pracy na rzecz wspólnoty polonijne w Lemont.

Państwo Anna i Jan Żółtek

Dzień Dziedzictwa Polskiego 2012r. Temat: Kraków - Miasto Królewskie. Na całodniowej imprezie była tradycyjna polska muzyka i tańce, prelegenci, pokazy historyczne. Podczas ceremonii burmistrz miasta Lemont, Brian Reaves i Klub Polski uhonorowali Pana Jana Żołtka tytułem „Polaka Roku”. Pan Jan jest aktywnym członkiem wielu organizacji polonijnych i interesuje się losem Kościoła oraz narodu polskiego i amerykańskiego, dzieląc się swoim głosem z polskimi mediami. Pan Jan Żołtek jest aktywnym członkiem w Związku Narodowym Polskim, w Związku Górali Polskich, w Rodzinie Radia Maryja, w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich im. Jana Pawła II w Chicago, oraz w Klubie Polskim w Lemont.

Państwo Władysława i Bronisław Koziel

W roku 2011 Państwo Władysława i Bronisław Koziel zostali uhonorowani "Polakami Roku" za wieloletnią pracę na rzecz kościoła, Klubu Polskiego oraz Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II. Pani Koziel przez ponad 30 lat była członkinią Komitetu Duszpasterskiego, Rady Szkolnej, Klubu Polskiego i Szkoły, aktywnie angażując się w życie kulturalne Parafii św. Cyryla i Metodego. Pan Bronisław, założyciel Chóru Polskiego i Klubu Polskiego, pracował nieustannie z żoną, organizując zespoły muzyczne na cele liturgiczne i kościelne, aby zachować i promować polskie język, zwyczaje i kulturę. Temat Dnia Polskiego 2011r: Święty Maxymilian - Rycerz Niepokalanej

Państwo Grażyna i Ryszard Witkowski

Temat: "Dzień Polskiego Klubu" w 2010r. zaszczytne wyróżnienie przyznane zostaje Państwu Witkowskim. Przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych w młodym wieku Państwo Witkowscy mieli wielkie nadzieje i jeszcze większe marzenia. Przynieśli ze sobą entuzjazm i wiarę. Ich silna wiara w Boga dawała im poczucie, że zawsze mają kogoś po swojej stronie.

Państwo Janina i Edward Bleka

Temat tegorocznego Dnia Polskiego był poświęcony polskim rzemieślnikom “Polscy Rzemieślnicy od Jamestown to Lemont”. W ramach obchodów tego dnia przyznano specjalną nagrodę "Polaka Roku 2009" państwu Janinie i Edwardowi Bleka. Państwo Bleka od wielu lat aktywnie angażuje się w działalność społeczną i charytatywną. Zasłużyli na uznanie za swoją pracę na rzecz Polonii, Klubie Polskim i parafii św. Cyryla i Metodego w Lemont.

Państwo Wiktoria i Władysław Para

Polakami Roku 2008 wybrani zostają Wiktoria i Władysław Para. Tematem Dnia Polskiego: Bogactwo Kultury Podhalańskiej. W trakcie uroczystości podkreślono wkład państwa Para w promocję i zachowanie dziedzictwa kultury Podhala, a także ich zaangażowanie w życie społeczności polonijnej w Lemont. Serdecznie gratulujemy państwu Para zdobycia tego zaszczytnego tytułu, który stanowi uznanie dla ich ciężkiej pracy, oddania oraz pasji w pielęgnowaniu i promowaniu bogactwa kultury Podhalańskiej.

Państwo Emilia i Zdzisław Wildhirt

Temat 2007r.„Przeniesienie Kultu Matki Bożej Częstochowskiej przez Emigrantów do Lemont”. W trakcie wydarzenia zaszczytnym tytułem Polaka Roku 2007 zostali uhonorowani państwo Emilia i Zdzisław Wildhirt. To właśnie ich działania przyczyniły się do powstania klubu i polskiej szkoły w Lemont. Prezes Klubu, Ryszard Witkowski, gratulując państwu Wildhirt wyróżnienia, podkreślił ich zaangażowanie, wytrwałość i zasługi podczas wieloletniej pracy na rzecz dobra polskiej społeczności. Ich nieoceniony wkład w rozwój społeczności polonijnej w Lemont oraz ich nieustające poświęcenie dla promocji i zachowania polskiej kultury i dziedzictwa są niezaprzeczalnym dowodem na ich oddanie i poświęcenie dla spraw polskości. Ich praca jest inspiracją dla wszystkich członków społeczności.

Państwo Krystyna i Jan Budz

W dniu 5 lutego 2006 roku odbył się Drugi Doroczny Dzień Dziedzictwa Polskiego w Lemont. Tematem tego wydarzenia było Papież Jan Paweł II i Solidarność. Krystyna i Jan Budz zostali wybrani Polakami Roku 2006. Serdecznie gratulujemy pani Krystynie i panu Janowi Budz tego zaszczytnego wyróżnienia! Jednym z ważniejszych punktów tego dnia było także, uroczyste umieszczenie tablicy upamiętniającej zmarłego Papieża Jana Pawła II. Tablica ta została umieszczona pod znakiem ulicznym Sobieski Street. Burmistrz miasta John Piazza powiedział, że jest to pierwszy raz, gdzie Lemont będzie miało honorowy znak uliczny zainicjowany oczywiście przez Klub Polski. Umieszczony blisko frontu kościoła, znak będzie źródłem dumy dla parafian. Piazza podkreślił, że polska społeczność w Lemont zachowuje kulturę, język, obyczaje i dziedzictwo, stanowiąc niezatarty ślad dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Diakon Robert Leśniewski

W dniu 6 lutego 2005 roku w Lemont po raz pierwszy obchodzono Dzień Dziedzictwa Polskiego. Diakon Norbert Leśniewski został wybrany Polakiem Roku 2005. Serdecznie gratulujemy Diakonowi Norbertowi tego wyjątkowego wyróżnienia. Tematem roku 2005 było "Historia Polaków w Lemont". Diakon Norbert Leśniewski zasłużył na to szczególne wyróżnienie ze względu na jego ciągłą gotowość do pomocy nowo przybyłym z Polski do Stanów Zjednoczonych oraz za jego nieustanne wysiłki w utrzymaniu polskiej kultury i tradycji w parafii św. Cyryla i Metodego w Lemont. Jego oddanie i zaangażowanie w działalność społeczną oraz duszpasterską stanowią inspirację dla całej społeczności, a jego poświęcenie przyczynia się do budowania silnych więzi i wspólnoty wśród Polonii amerykańskiej w Lemont.