Dzień Polski w Lemont

Polish Heritage Day

Za zgodą majora miasta Lemont i proboszcza parafii, księdza Larry Lisowskiego począwszy od roku 2005-go Klub Polski organizuje co roku Dzień Polski w Lemont. Propozycje ustanowienia takiego dnia podał Prezes Klubu, pan Ryszard Witkowski. Jest to dzień, w którym poprzez różnorodne tematy chcemy przybliżyć Amerykanom i Polonii osiągniecia i dorobek polskiej kultury, polskich tradycji i zwyczajów.

Kandydaci na tytuł Polaka Roku powinni spełniać następujące kryteria (warunki) na podstawie których zostają ocenieni przez Komitet Organizacyjny Dnia Polskiego w Lemont:

  • być pełnoletnimi Polakami lub mieć pochodzenie polskie
  • posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub być w stanie się porozumieć po polsku
  • angażować się w społeczne inicjatywy, które pomagają w utrzymaniu polskości
  • wspierać finansowo różne polskie inicjatywy, plany i idee, a także parafię
  • pełnić lub mieć doświadczenie w pełnieniu funkcji społecznej w Klubie Polskim, w Szkole Polskiej w Lemont,  lub innych polskich organizacjach pokazując przy tym wytrwałość, osiągnięcia i długoletnią aktywność
  • aktywnie działać społecznie w parafii SS. Cyryla i Metodego w Lemont, w celu promowania polskości, Polonii oraz Kościoła.

Dzień Polski odbywa się w trzecią niedzielę lutego. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie polskiej kultury i wiary katolickiej oraz ich promocja w środowisku amerykańskim.

A oto wybrani i szczególnie zasłużeni na laureata nagrogy Polaka Roku!

Państwo Krystyna i Marek Prędki

Bardzo się cieszymy z ogłoszenia Państwa Krystyny i Marka Prędkich jako Polaków Roku 2023 podczas XVIII Dnia Dziedzictwa Polskiego w Lemont! To ogromne wyróżnienie i zasłużone wyróżnienie za ich wieloletnie zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne polskiej społeczności. Ich wkład w rozwój klubu, szkoły i różnych inicjatyw na rzecz zachowania polskiej kultury i tradycji w Lemont jest nieoceniony. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ks. Proboszcz Waldemar Stawiarski

Nagrodę Polaka Roku w roku 2021 otrzymuje Ksiądz Proboszcz Waldemar Stawiarski, który swoją pracą i zaangażowaniem w trudnym czasie pandemii, jak również poprzez długoletnie posługiwanie w parafii i społeczności lokalnej, zasłużył na uznanie i szacunek. W szczególnym roku św. Józefa - Opiekuna Rodzin i Patrona Kościoła Powszechnego, nagroda ta stanowi wyraz wdzięczności i uznania dla Księdza Proboszcza za jego wysiłek i poświęcenie dla dobra parafii i wiernych.

Państwo Małgorzata i Piort Śnieżko

W roku 2020, z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, szczególnym wyróżnieniem jako Polacy Roku uhonorowani zostają Państwo Małgorzata i Piotr Śnieżko. Wieloletnie zaangażowanie i poświęcenie w pracy na rzecz społeczności polonijnej w Lemont, włącznie z organizacją licznych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych, zasłużyło na uznanie i wdzięczność ze strony społeczności. Klub Polski wraz z mieszkańcami Lemont serdecznie gratuluje Państwu Śnieżko i życzy dalszych sukcesów oraz pomyślności.

Pani Mirosława Sojka-Topór

Mirosławie Sojce-Topór, utalentowanej sopranistce i cenionemu pedagogowi, aktywnie zaangażowanej w działalność polonijną, zostało przyznane zaszczytne wyróżnienie "Polaka Roku 2019". To uznanie dla jej wyjątkowego talentu wokalnego oraz wkładu w kultywowanie i promowanie polskiej kultury. Zaszczytne wyróżnienie "Polaka Roku" jest zasłużoną nagrodą dla jej ogromnego wkładu w rozwój polskiej sztuki wokalnej i kulturalnej.

Państwo Kazimiera i Kazimierz Cisło

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że właśnie w roku 100-lecia niepodległości Polski zostaliśmy uhonorowani tym zaszczytnym tytułem. Jesteśmy bardzo wzruszeni. Bogu dziękujemy, że dożyliśmy takiej chwili my, nasze dzieci i wnuczęta. Życzymy następnym pokoleniom naszych rodaków, żeby mieli okazję żyć w wolnym kraju, o co nasi przodkowie walczyli” – powiedziała dziękując za wyróżnienie pani Kazimiera.

Państwo Celina i Władysław Mrożek

W roku 2017 - Celina i Władysław Mrożek, właściciele delikatesów Celina’s Fresh Market zostali uhonorowani tytułem Polaków Roku. O ich zasługach dla parafii św. Cyryla i Metodego oraz Klubu Polskiego w Lemont mówił jego prezes Ryszard Witkowski. “Ci państwo zasłużyli się szczodrością pomagając kole, klubowi, parafii. To wspaniali ludzie, którzy pomagają wszystkim naokoło”.

Państwo Donna i Jan Lichacz

Rok 2016

Państwo Zofia i Jan Grele

21 lutego 2015r. tym zaszczytnym tytułem wyróżnieni zostali Zofia i Jan Grele. Laureaci współtworzą polskość tej parafii. Byli inicjatorami odprawiania mszy świętych w języku polskim. Od momentu założenia Klubu Polskiego działali w nim niosąc parafii bezinteresowną pomoc. Tak jest do tej pory. Państwo Grele założyli fundację – Michael Grele Foundation, która wspiera polonijną młodzież poprzez stypendia i nagrody dla uzdolnionych uczniów.

Pani Barbara Kipta-Foran

Rok 2014

Państwo Antonina i Zbigniew Zych

Rok 2013

Państwo Anna i Jan Żółtek

To już ósmy doroczny „Dzień Dziedzictwa Polskiego”. Na całodniowej imprezie była tradycyjna polska muzyka i tańce, prelegenci, pokazy historyczne. Podczas ceremonii burmistrz miasta Lemont, Brian Reaves i Klub Polski uhonorowali Pana Jana Żołtka tytułem „Polaka Roku”. Pan Jan jest aktywnym członkiem wielu organizacji polonijnych i interesuje się losem Kościoła oraz narodu polskiego i amerykańskiego, dzieląc się swoim głosem z polskimi mediami. Pan Jan Żołtek jest aktywnym członkiem w Związku Narodowym Polskim, w Związku Górali Polskich, w Rodzinie Radia Maryja, w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich im. Jana Pawła II w Chicago, oraz w Klubie Polskim w Lemont.

Państwo Władysława i Bronisław Koziel

W roku 2011 Państwo Władysława i Bronisław Koziel zostali uhonorowani "Polakami Roku" za wieloletnią pracę na rzecz kościoła, Klubu Polskiego oraz Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II. Pani Koziel przez ponad 30 lat była członkinią Komitetu Duszpasterskiego, Rady Szkolnej, Klubu Polskiego i Szkoły, aktywnie angażując się w życie kulturalne Parafii św. Cyryla i Metodego. Pan Bronisław, założyciel Chóru Polskiego i Klubu Polskiego, pracował nieustannie z żoną, organizując zespoły muzyczne na cele liturgiczne i kościelne, aby zachować i promować polskie język, zwyczaje i kulturę.

Państwo Grażyna i Ryszard Witkowski

Temat: "Dzień Polskiego Klubu" w 2010r. zaszczytne wyróżnienie przyznane zostaje Państwu Witkowskim. Przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych w młodym wieku Państwo Witkowscy mieli wielkie nadzieje i jeszcze większe marzenia. Przynieśli ze sobą entuzjazm i wiarę. Ich silna wiara w Boga dawała im poczucie, że zawsze mają kogoś po swojej stronie.

Państwo Janina i Edward Bleka

Temat tegorocznego Dnia Polskiego był poświęcony polskim rzemieślnikom “Polacy rzemieślnicy od Jamestown to Lemont”. W ramach obchodów tego dnia przyznano specjalną nagrodę "Polaka Roku 2009" państwu Janinie i Edwardowi Bleka. Państwo Bleka od wielu lat aktywnie angażuje się w działalność społeczną i charytatywną. Zasłużyli na uznanie za swoją pracę na rzecz Polonii, Klubie Polskim i parafii św. Cyryla i Metodego w Lemont.

Państwo Wiktoria i Władysław Para

Rok 2008

Państwo Emilia i Zdzisław Wildhirt

Trzeci Dzień Polski w Lemont, którego tematem przewodnim było „Przeniesienie Kultu Matki Bożej Częstochowskiej przez Emigrantów do Lemont”. W trakcie wydarzenia zaszczytnym tytułem Polaka Roku 2007 zostali uhonorowani państwo Emilia i Zdzisław Wildhirt. To właśnie ich działania przyczyniły się do powstania klubu i polskiej szkoły w Lemont. Prezes Klubu, Ryszard Witkowski, gratulując państwu Wildhirt wyróżnienia, podkreślił ich zaangażowanie, wytrwałość i zasługi podczas wieloletniej pracy na rzecz dobra polskiej społeczności.

Państwo Krystyna i Jan Budz

Rok 2006

Diakon Robert Leśnicki

Rok 2005