Zebranie Klubu – Kwiecień 2022

Straż przy Grobie Pana Jezusa

Jezu stojąc przy Twoim symbolicznym grobie myślę ile miłości, odwagi i pokory jest w Tobie przez tyle lat, dajesz siłę i wiarę, ludziom którzy ufają jesteś dla nich wzorem ideałem pozwalasz iść w nadziei, że wszystko co najlepsze jeszcze jest przed nimi gdyby wszyscy uwierzyć, chcieli że jedyną drogą do szczęścia człowieka jest miłość i odwaga często też pokora. Zło z naszego życia odejść by musiało, gdy patrzę na nienawiść okrucieństwo bezmyślność niektórych ludzi myślę, czy Twe poświęcenie było daremne? Jednak wierzę, że siła która jest w Tobie pomoże nam zło tego wspaniałego świata przezwyciężyć dobrem.

Jak dobrze że tradycje przechodzą z Ojca na Syna a czuwanie przy Grobie Pana Jezusa organizowane przez Klub Polski ubogaca duchowe przeżywanie WIELKIEGO PIĄTKU i SOBOTY. Bóg zapłać dla wszystkich Górali, Ułanów, oraz Żołnierzy Rzymskich a w szczególności dla Pana Jana Lichacz, który czuwa nad całością. Bogu niech będą Dzięki!

Share This Post

More To Explore

Piknik Rodzinny 2024

Drodzy Przyjaciele Polskiego Klubu w Lemont, Serdecznie Zapraszamy Państwa na PIKNIK RODZINNY,