Zebranie Klubu – Kwiecień 2022

Straż przy Grobie Pana Jezusa

Jezu stojąc przy Twoim symbolicznym grobie myślę ile miłości, odwagi i pokory jest w Tobie przez tyle lat, dajesz siłę i wiarę, ludziom którzy ufają jesteś dla nich wzorem ideałem pozwalasz iść w nadziei, że wszystko co najlepsze jeszcze jest przed nimi gdyby wszyscy uwierzyć, chcieli że jedyną drogą do szczęścia człowieka jest miłość i odwaga często też pokora. Zło z naszego życia odejść by musiało, gdy patrzę na nienawiść okrucieństwo bezmyślność niektórych ludzi myślę, czy Twe poświęcenie było daremne? Jednak wierzę, że siła która jest w Tobie pomoże nam zło tego wspaniałego świata przezwyciężyć dobrem.

Jak dobrze że tradycje przechodzą z Ojca na Syna a czuwanie przy Grobie Pana Jezusa organizowane przez Klub Polski ubogaca duchowe przeżywanie WIELKIEGO PIĄTKU i SOBOTY. Bóg zapłać dla wszystkich Górali, Ułanów, oraz Żołnierzy Rzymskich a w szczególności dla Pana Jana Lichacz, który czuwa nad całością. Bogu niech będą Dzięki!

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore

Piknik Rodzinny

Serdecznie Zapraszamy Państwa na nasz coroczny Piknik Rodzinny!!! To doskonała okazja do