Zebranie Klubu – Marzec 2022

1. Dzień Kobiet

DZIĘKUJEMY CI KOBIETO – MATKO, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia. DZIĘKUJEMY CI, KOBIETO MAŁŻONKO która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu. DZIĘKUJEMY CI, KOBIETO-CÓRKO I KOBIETO-SIOSTRO, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. DZIĘKUJEMY CI, KOBIETO PRACUJĄCA ZAWODOWO, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie (…) DZIĘKUJEMY CI, KOBIETO KONSEKROWANA, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa — otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości. DZIĘKUJEMY CI, KOBIETO, ZA TO, ŻE JESTEŚ KOBIETĄ! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi. Maryjo, Królowo miłości, czuwaj nad kobietami i nad ich posłannictwem w służbie ludzkości i pokojowi oraz w dziele szerzenia Królestwa Bożego!

Św. Jan Paweł II – List do kobiet

2. Misterium Męki Pańskiej

3. Przekazanie Relikfii Męczeników z Pariacoto - 03/13/22

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore

Zapraszamy na Spotkanie Klubu

Zapraszamy Serdecznie Wszystkich Zainteresowanych na Grudniowe Spotkanie Klubu Polskiego w Lemont! Dołącz

Zaduszki w Lemont

W dniu 12 listopada o godzinie 3:00 pm Klub Polski w Lemont