Zebranie Klubu – Marzec 2022

1. Dzień Kobiet

DZIĘKUJEMY CI KOBIETO – MATKO, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia. DZIĘKUJEMY CI, KOBIETO MAŁŻONKO która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu. DZIĘKUJEMY CI, KOBIETO-CÓRKO I KOBIETO-SIOSTRO, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. DZIĘKUJEMY CI, KOBIETO PRACUJĄCA ZAWODOWO, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie (…) DZIĘKUJEMY CI, KOBIETO KONSEKROWANA, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa — otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości. DZIĘKUJEMY CI, KOBIETO, ZA TO, ŻE JESTEŚ KOBIETĄ! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi. Maryjo, Królowo miłości, czuwaj nad kobietami i nad ich posłannictwem w służbie ludzkości i pokojowi oraz w dziele szerzenia Królestwa Bożego!

Św. Jan Paweł II – List do kobiet

2. Misterium Męki Pańskiej

3. Przekazanie Relikfii Męczeników z Pariacoto - 03/13/22

Share This Post

More To Explore

Święconka 2024

Klub Polski zaprasza na Tradycyjne Spotkanie Wielkanocne tzw. Święconkę.  Tym razem Jezus