Zebranie Klubu – Grudzień 2022

1 grudnia 2022 roku podczas spotkania Zarządu, Prezes Klubu Pan Jan Lichacz omówił szczegóły:

  1. Tradycyjnego spotkania Opłatkowego, które odbędzie się 18 grudnia od godz. 9 rano. Podczas tego wydarzenia odbędzie się: poczęstunek, występ zespołu “Polanie”, kolędnicy oraz św. Mikołaj.
  2. Święta Trzech Króli: 8 stycznia 2023r będzie miało miejsce kolędowanie przy szopce. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do kolędników.
  3. Ogłoszenie nowego Zarządu 

Dziękujemy bardzo poprzedniemu Zarządowi, który nie miał łatwo podczas pandemii, a nowemu życzymy owocnej pracy w pielęgnowaniu polskich tradycji oraz wprowadzaniu nowych pomysłów.

Skład poprzedniego Zarządu:

Kapelan – Ks. Waldemar Stawiarski
Prezes – Ryszard Witkowski
Vice Prezes d/s religijnych –  Barbara Foran
Vice Prezes d/s kulturalno-rozrywkowych – Marek Zelek
Skarbnik – Antonina Zych
Sekretarz – Grażyna Witkowski
Gospodarze – Krystyna i Andrzej Gazda, Kazimiera Cisło
Chorąży – Jan Lichacz
Komisja Rewizyjna – Viki Para, Jan Żółtek, Alina Kimel

Skład nowego Zarządu:

Kapelan – Ks. Waldemar Stawiarski
Prezes – Jan Lichacz
Vice Prezes d/s religijnych -Grzegorz Koszarek
Vice Prezes d/s kulturalno-rozrywkowych – Małgorzata Śnieżko
Vice Prezes d/s szkolnych –  Grzegorz Karkoszka
Skarbnik – Daniel Janosik
Sekretarz protokołowy –  Teresa Knaga
Sekretarz medialny – Halina Duda
Koordynator d/s polonijno-polskich – Jan Żółtek
Organizator Imprez – Bogdan i Alina Węgrzyniak
Chorąży – Janusz Kaczor
Komisja Rewizyjna – Ryszard Witkowski, Marek Zelek, Zbigniew Podraza

4 grudnia br. o godz. 9 rano odbyło się comiesięczne spotkanie członków oraz sympatyków Klubu Polskiego w Lemont. Udział brało ok 45 osób.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy i Błogosławieństwa (w formie pieśni) z rak Ks. Piotra Jakubiaka, który dołączył do nas, aby wzmocnić nas duchowo podczas naszych Rekolekcji Adwentowych. Ks. Jakubiak przybył do nas z Irlandii, gdzie posługuje jako Duszpasterz Polonii.

Nowy Prezes Klubu, Pan Jan Lichacz, przedstawił wszystkim obecnym nowy Zarząd Klubu na rok 2022/2023, który został jednogłośnie zatwierdzony.

Gratulujemy wszystkim i życzymy owocnej pracy!

Pan Prezes, Jan Lichacz, także poruszył następujące tematy:

  • Opłatek, który ma się odbyć 18 grudnia 2022 o godzinie 9 rano
  • Zaprzysiężenie nowego Zarządu odbędzie się 18 grudnia podczas Mszy Świętej o godzinie 8 rano
  • Kolędowanie przy Szopce odbędzie się 8 stycznia

Prezes wyraził serdecznie podziękowania dla wszystkich którzy się przyczynili do przygotowania oraz zdobienia Szopki i tym którzy zorganizowali Zaduszki.

Serdecznie wszystkim dziękujemy!

Teresa Knaga – Sekretarz Protokołowy

Share This Post

More To Explore

Święconka 2024

Klub Polski zaprasza na Tradycyjne Spotkanie Wielkanocne tzw. Święconkę.  Tym razem Jezus