Działaność Klubu Polskiego

Bardzo szybko działalność Klubu Polskiego rozszerzyła się na organizowaniu różnych imprez religijnych, kulturalnych oraz oświatowo-rozrywkowych dla Polonii na południowych przedmieściach Chicago. Do dnia dzisiejszego w kalendarzu Klubu Polskiego jest: wyjazd na jabłka, ognisko, zabawa jesienna, Opłatek, wycieczki na narty, pielgrzymki do różnych Sanktuariów, Święconka, uczestnictwo w paradach na Labor Day, i 3-go Maja, klubowy piknik, spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, artystami, politykami, księżmi, organizowanie prelekcji naukowych, punktu wyborczego, utrzymywanie tradycji kolędowania po domach (Kolędnicy), jest też organizowany polski Sylwester, Majówka czy dożynki.

Klub Polski w ramach swoich możliwości wspomaga finansowo parafie i domy dziecka w Polsce lub parafie na Ukrainie. Każdy ksiądz wygłaszający rekolekcje w naszej parafii jest wspierany finansowo prze Klub Polski.   Klub Polski w ramach swoich możliwości wspomaga finansowo parafie i domy dziecka w Polsce lub parafie na Ukrainie. Każdy ksiądz wygłaszający rekolekcje w naszej parafii jest wspierany finansowo prze Klub Polski. 

Od 15-stu lat Klub Polski może się poszczycić zainicjowaniem i uzyskaniem zgody władz miasta Lemont na coroczne obchody Dnia Polskiego oraz uzyskaniem zgody w mieście Lemont na honorową ulicę Jana Pawła II. Od momentu powstania, Klub Polski bierze bardzo czynny udział w życiu parafii SS. Cyryla i Metodego, szczególnie na polskich nabożeństwach. W 1980 roku powstał polski chór kościelny, którego założycielem był oczywiście ksiądz Edward Witusik. Pani Lottie Kozioł oraz Krystyna Budz były pierwszymi kierownikami chóru a organistką była pani Grace Romanowski. Na prośbę księdza Witusika zgłaszają się pierwsi polscy ministranci, lektorzy, ministrowie Eucharystii i marszałkowie, którzy usprawniają oprawę polskich Mszy Świętych. Klub Polski zakupuje polskie książeczki do nabożeństwa, lekcjonarze, śpiewniki, rozprowadza polską prasę katolicką czy kartki świąteczne.

 Od 20 czerwca 1982 roku, ówczesny prezes pan Jan Kowalczyk postarał się o Sztandar Klubu Polskiego, na którym Matka Boża Częstochowska przejmuje opiekę duchową nad Klubem Polskim. Od tej pory każdą uroczystość kościelną lub państwową odbywa się z udziałem pocztu sztandarowego

Dzięki pomocy finansowej Klubu Polskiego w 1999 roku zostaje odnowiona Pieta Pana Jezusa w Kaplicy Matki Bolesnej a w 2001 roku kilka figur kościelnych oraz Klub zakupuje Sztandar dla Szkoły Polskiej z wizerunkiem jej patrona – papieża Jana Pawła II. Zostały tez odnowione figurki z szopki bożonarodzeniowej

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

Jednym z większych osiągnięć Klubu Polskiego jest doprowadzenie do powstania ołtarza- kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w naszym kościele. Zarząd Klubu Polskiego pod kierownictwem pana Zbyszka Zycha oraz prezesa Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Polskiej pani Margaret Kołodziejczyk od maja 1997 roku pracowali ciężko, aby ta inicjatywa się udała. Kolejny prezes Klubu, pan śp. Jan Budz oraz nowy kapelan, ksiądz Jan Kaplan, również wspierali to dzieło. W czerwcu 1999 roku obraz Matki Bożej Częstochowskiej zostaje namalowany przez pana śp. Zygmunta Kimel. Artysta ten zrobił również koszulki dla Matki Bożej i Dzieciatka Jezus z darów parafian - prywatnej biżuterii. Pod koniec czerwca gotowy obraz wyrusza z pielgrzymką do Rzymu, gdzie 27 czerwca zostaje poświęcony przez papieża Jana Pawła II. Następnie pielgrzymi wraz z obrazem udają się na Jasną Górę, gdzie następuje symboliczne zetknięcie obrazu z oryginałem obrazu Matki Bożej w Częstochowie w Polsce. 15 sierpnia 1999 roku odbywa się intronizacja obrazu w kościele Św. Cyryla i Metodego w Lemont przez Kardynała Francis George, ówczesnego Arcybiskupa Diecezji w Chicago. Od tej pory, w każdy wtorek odbywają się nabożeństwa do Matki Boskiej Częstochowskiej.

DSC_6852-Retusz

Centrum Parafialne

W 2019 roku zostaje otwarte, poświęcone, wyposażone i udekorowane nowe Centrum Parafialne. Klub Polski jako jedyna organizacja przy parafialna, ofiarował 26 tysięcy dolarów na tę budowę.  Przez cale 40 lat Klub Polski a szczególnie jego zarządy i członkowie starają się kultywować, pielęgnować i utrzymywać w różnych formach polskość. Od dłuższego czasu przyświeca temu hasło Klubu: „Klub Polski – stróżem wiary, tradycji i kultury polskiej.”

 

Klub Polski - Stróżem Wiary, Tradycji, i Kultury Polskiej

Relikwie św. Siostry Faustyny

W Listopadzie 2001 roku ksiądz Jan Kaplan przywozi z Polski relikwie Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, które zostają umieszczone w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.

Pasja Męki Pańskiej

W 2010 roku w naszej parafii oraz wielu innych parafiach mamy możność oglądać wspaniale przedstawienie „Pasja.” Reżyserem była pani Krystyna Pokorny a aktorami członkowie klubu oraz nasi wspaniali parafianie z księdzem Marcinem włącznie.

Grób Pański

W 2013 roku, dzięki księdzu proboszczowi Waldemarowi Stawiarskiemu mamy Grób Pański a Klub Polski organizuje warte przy Grobie.

Szopka Bożonarodzeniowa

Od 1981 roku mamy polską Szopkę z figurami bożonarodzeniowymi.

Zespół “Sami Swoi”

W 2015 roku z inicjatywy prezesa klubu, pana Ryszarda Witkowskiego, powstaje zespól muzyczny „Sami Swoi „który swoją muzyką i biesiadnymi piosenkami upiększa różne imprezy organizowane przez Klub.