Grażyna i Ryszard Witkowski

Przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych w młodym wieku państwo Witkowscy mieli wielkie nadzieje i jeszcze większe marzenia. Przynieśli ze sobą entuzjazm i wiarę. Ich silna wiara w Boga dawała im poczucie, że zawsze mają kogoś po swojej stronie.

Poznali się w Krakowie na studiach, ale tutaj w Lemont w naszym kościele obiecali sobie nawzajem, że tutaj mogą spełnić swoje marzenia. Pracując w Szkole Polskiej uczyli dzieci polskich tradycji, kultury i wierzeń. Z nadzieją, że w przyszłości te zasady zostaną przekazane dalej.

Państwo Witkowscy nie tylko uczyli dzieci, ale także pokazali im swój przykład. Są mocno zaangażowani w społeczność i kościół. Od 25 lat pozostają wierni swojej obietnicy złożonej polonijnej społeczności, dzieląc się swoją wiedzą i wykorzystując swój entuzjazm dla społeczności.

Pan Witkowski po raz kolejny jest Prezesem Klubu Polskiego. Pani Witkowski była dyrektorem i wicedyrektorem Szkoły Polskiej, a obecnie jest nauczycielem Szkoły Polskiej.
Wraz z tymi stanowiskami prowadzili również Polskie Klasy Teatru i Tańca, które występowały na wielu imprezach. Nie wspominając o ich nieustannym zaangażowaniu w Kościół i prowadzenie polskiego chóru dziecięcego.

Dzisiejsze święto jest możliwe dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu Państwa Witkowskiego. Głównym celem tego dnia było pokazanie społeczności, jak kultura polska jest wciąż żywa wśród Polaków z Lemont. To polskie tradycje, kultura i dziedzictwo trwają do dziś.

Bez udziału państwa Witkowskiego w klubie ten Dzień Polskiego Dziedzictwa nie byłby możliwy. Jesteśmy naprawdę wdzięczni za Twój czas i inwestycję w Polski Klub.