Polak Roku 2023 – Państwo Krystyna i Marek Prędki

Składamy Serdeczne Gratulacje dla Państwa Prędki.

Państwo Krystyna i Marek Prędki zostali wybrani jako Polacy Roku 2023 podczas XVIII Dnia Dziedzictwa Polskiego w Lemont. Ich wkład w rozwój polskiej społeczności w Lemont został doceniony poprzez ten prestiżowy tytuł, co stanowi nie tylko ogromne, ale i zasłużone wyróżnienie za wieloletnie zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne naszej społeczności. Ich nieoceniony wkład w rozwój klubu, szkoły i innych inicjatyw na rzecz zachowania polskiej kultury i tradycji w Lemont jest godny podziwu i szacunku. Serdecznie gratulujemy im tego sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć w ich działaniach społecznych.

Sprawozdanie z XVIII Dnia Polskiego w Lemont

19 marca 2023 Klub Polski w Lemont zorganizował obchody 18 Dnia Dziedzictwa Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8 rano gdzie można było obejrzeć różnorodne eksponaty oraz spotkać polonijne biznesy. Główny program rozpoczal się Msza Św o godzinie 2PM, po której zostali ogłoszeni i uhonorowani Polacy Roku 2023, Państwo Krystyna i Marek Prędki. Tematem naszego Dnia Polskiego był “Mikołaj Kopernik - Polski Geniusz”.

Obchody Dnia Polskiego w Lemont uświetnili swoją obecnością na nabożeństwie i podczas akademii członkowie:

 • Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. Generała Tadeusza Kościuszki w Chicago – Prezes Andrzej Stopa
 • Polski Klub w Lemont – Chorąży Janusz Kaczor
 • Polska Szkola im Sw. Jana Pawla II
 • Sztandar Smoleński – Dariusz Kwak
 • Gronków koło nr 29 – Tadeusz Zarębczan
 • Chochołów koło nr 43 – Józef Leja, ze swoimi sztandarami

  Dzień Polski ubogacili także nasi sponsorzy, którymi są nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy zorganizowali różnego rodzaju stoiska oferując swoje produkty i usługi.

  Nasi Sponsorzy:

 • SS Cyril & Methodius Parish in Lemont
 • Celina`s Fresh Market
 • Markiewicz Funeral Home
 • Lowell International Foods
 • Polish & Slavic Federal Credit Union
 • Termomix – Ewa Labuda
 • Montrose Deli – Halina i Stanislaw Urbaniak
 • Illinois Plumbing Corporation – Janusz Kaczor
 • Quality Truck & Trailer Repair – Krzysztof Czupta
 • PNC Bank
 • Lemont Dental Clinic
 • Panstwo Anna i Jan Zoltek
 • Panstwo Grazyna i Ryszard Witkowski
 • Sports Outlet Express – Alex Zajac
 • European Deli
 • Panstwo Zofia i Jan Grele
 • Doma Shipping
 • Midway Auto Truck Service
 • Radio Maryja
 • Frank and Mary Kowalczyk
 • PACBA – Polish American Contractors Builders Association
 • W4S Construction, Inc  – Mira i Waldemar Czerpak

Po wprowadzeniu na salę sztandarów i odśpiewaniu hymnów narodowych Stanów Zjednoczonych i Polski przez Hannę Lichacz i Alana Królikowskiego, Jason Berry,  Dyrektor do spraw rozwoju Społeczności w Lemont, który nas zaszczycil swoja obecnością w zamian za Majora Egofske, wręczył proklamacje 18-tego Dnia Polskiego w Lemont naszemu Prezesowi Polskiego Klubu w Lemont, panu Janowi Lichacz.  Pan Prezes ogłosił 18 Dzień Dziedzictwa Polskiego za otwarty.  Teresa Knaga i Grzegorz Karkoszka, którzy byli prowadzącymi Programu Dnia Polskiego, zaraz po ogłoszeniu Gości Honorowych, którymi byli:

 • Panstwo  Wiktoria i Wladyslaw Para
 • Panstwo Grazyna i Ryszard Witkowscy
 • Panstwo Anna i Jan Zoltek
 • Panstwo Malgorzata i Piotr Sniezko
 • Panstwo Zofia i Jan Grele
 • Panstwo Kazimiera i Kazimierz Cislo
 • Panstwo Antonina i Zbigniew Zych
 • Panstwo Wladyslawa i Bronislaw Koziol
 • Panstwo Margaret i Chris Czupta

oraz po ogłoszeniu Sponsorów Dnia Polskiego, ogłosili Polaków Roku 2023, Państwo Krystynę i Marka Predki.   Ze względu na nieobecność państwa Prędkich, nagrodę w postaci kryształowego pucharu oraz proklamacji władz miasta Lemont, w ich imieniu odebrał brat nagrodzonego, Jacek Prędki. Dziękując za wyróżnienie przypomniał on najważniejsze zasługi i osiągnięcia laureatów, którzy między innymi zostali uhonorowani w 2000 roku przez śp. kardynała Józefa Glempa prymasowskim medalem „Za zasługi dla Kościoła i narodu”.

Marek Prędki przybył do Chicago w 1980 roku. Od początku pobytu był związany z Kościołem i patriotyczną Polonią. Był aktywnym członkiem Pomostu, organizacji skupiającej działaczy Solidarności, którzy po wybuchu stanu wojennego z biletami w jedna stronę znaleźli się na amerykańskiej ziemi. Uczestniczył w Komitecie Wyborczym premiera Jana Olszewskiego. Wraz z Antonim Macierewiczem wydawał publikację „Głos”. W Chicago był współwydawcą publikacji „Nowe Życie” oraz programu radiowego „Spotkanie z Bogiem i ludźmi”. Jako jeden z siedmiorga uczestników szedł w I Pielgrzymce Maryjnej do Merrillville. Zapoczątkował ruch oazowy przy kościele pw. św. Jacka, gdzie poznał swoja przyszłą żonę Krystynę, z którą doczekał się czworga dzieci. Państwo Prędcy od 1995 roku zamieszkali w Lemont i bardzo aktywnie włączyli się w działalność parafii pw. św. Cyryla i Metodego, gdzie do tej pory pełnią posługę lektorów, katechetów i szafarzy Eucharystii. Zaangażowali się organizacyjnie i finansowo w budowę Ośrodka Duszpasterskiego i Kaplicy Wieczystej. Ufundowali figurę św. Józefa. Marek Prędki zainicjował powstanie grupy 40 mężczyzn z tej parafii, którzy przez cały rok odmawiali różaniec. Laureaci są dobrym przykładem pobożności, wiary, skromności i życzliwości.

Po wręczeniu nagrody, prowadzący zapowiedzieli program artystyczny, którego tematem był “Mikołaj Kopernik – Polski Geniusz”.

Zasługi wybitnego polskiego astronoma, uczonego, dyplomaty, duchownego i lekarza Mikołaja Kopernika w okolicznościowym programie przypomnieli Jan Żółtek i Hanna Lichacz.

Zaraz po zakończeniu akademii, Stowarzyszenie Kościuszkowców wyprowadziło flagi i sztandary, a Pan Jan Lichacz ogłosił 18 Dzień Dziedzictwa Polskiego za zamknięty.  Obchody Dnia Polskiego zakończyły rozmowy przy goracym bigosie oraz pysznych przekaskach ufundowanych przez Celina’s Fresh Market.

Na naszej uroczystości także obecni byli liderzy zespołu “Biało-Czerwoni”, Barbara i Zbigniew Kacprzakowie, którzy zaprosili Zarząd Klubu Polskiego oraz innych gości do wspólnego śpiewania refrenu utworu “Hymn Polonii Amerykańskiej”, który został wykorzystany do teledysku nagranego przez Państwo Kacprzak.

W imieniu Zarządu Klubu Polskiego oraz Komitetu organizacyjnego XVIII Dnia Dziedzictwa Polskiego w Lemont, pragniemy podziękować wszystkim gościom, sponsorom, stowarzyszeniom ze swoimi sztandarami i flagami tego jak bardzo ważnego wydarzenia w społeczności Parafii Świętych Cyryla i Metodego w Lemont.

Jesteśmy dumni, że mamy takich wspaniałych przyjaciół, którzy razem z Klubem Polskim stoją na straży Wiary, Tradycji i Kultury Polskiej! Bez Was ten dzień nie byłby takim sukcesem.

Szczególne podziękowania kierujemy do księdza Waldemara Stawiarskiego, proboszcza parafii SS Cyryla i Metodego w Lemont za umożliwienie nam przygotowania dzisiejszej uroczystości.

Dziękujemy bardzo Hani Lichacz oraz Alanowi Królikowskiemu którzy poprowadzili śpiew Hymnu Stanów Zjednoczonych oraz Hymnu Polskiego.

Serdeczne podziękowania należą się całemu Komitetowi Organizacyjnemu XVIII Dnia Polskiego, który włożył bardzo dużo pracy w przygotowanie tego ważnego dnia oraz wszystkim którzy się przyczynili do tego aby ten dzień był wielkim sukcesem.

Share This Post

More To Explore

Boże Ciało – 2024

“…Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi, Którędy Pańskie iść będą nogi. I okrzyknijcie

Piknik Rodzinny 2024

Drodzy Przyjaciele Polskiego Klubu w Lemont, Serdecznie Zapraszamy Państwa na PIKNIK RODZINNY,