Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II

24 stycznia 1980 roku oficjalnie została otwarta Szkoła Polska, której patronem został dopiero co wybrany papież-Polak Jan Paweł II. Pierwszy Komitet Rodzicielski Szkoły składał się z następujących osób: Victoria Para- prezes, Janina Mszal- z-ca prezesa, Lottie Koziol- sekretarz, Kathy Tomala- skarbnik. Pierwsza nauczycielką i zarazem kierownikiem szkoły była pani Krystyna Pokorny a od 1982 roku funkcje tę przejęła pani Halina Horbowski.  Zajęcia w szkole odbywały się w niedzielę zaraz po Mszy Świętej polskiej. W pierwszym roku szkolnym naukę rozpoczęła grupa 41 uczniów

Misja Szkoły

Celem szkoły od początku istnienia jest zapewnienie optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów oraz zbliżenie polonijnej młodzieży, żyjącej na pograniczu dwóch kultur do Ojczyzny ich przodków, budując pomost pomiędzy przeszłością i przyszłością.

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę" Jan Paweł II

Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, które ma tak ogromny wpływ na wychowanie młodego pokolenia, polega na powracaniu do skarbca jego myśli, intuicji, refleksji, rozważań i modlitw, by odnaleźć światło i pomoc na drogach życia uczniów naszej szkoły. Pedagodzy motywują do nauki poprzez stosowanie najlepszych metod, pomocy naukowych, poprzez dobór odpowiednich podręczników. Program nauczania obejmuje język polski, historie, geografie oraz program dwujęzyczny. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze (pull out program) dla uczniów wymagających dodatkowej pomocy. Ponadto, zajęcia uzupełniają: konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, spektakle teatralne, seanse filmowe, koncerty muzyczne, uroczystości szkolne. Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia pozaszkolne w kołku plastycznym lub w Zespole Tanecznym „Polanie,” w Kołku Artystycznym, Chórku Dziecięcym czy nowo otwartym programie nauki religii, poszerzające przez to zdolności, zamiłowania i zainteresowania uczniów.

Uczniowie kończący klasę ósmą rokrocznie wyjeżdżają na wycieczkę do Polski w okresie przerwy wiosennej poznając piękno północnych obszarów Polski, podczas gdy młodzież maturalna corocznie zwiedza jesienią, południowe rejony Polski, szukając również materiałów do swej pracy maturalnej lub możliwości podjęcia studiów w Polsce. Wycieczki cieszą się olbrzymią popularnością stanowiąc niejednokrotnie szanse dla wielu uczniów naszej szkoły do odwiedzenia kraju, o którym uczyli się przez 11 lat pobytu w Polskiej Szkole.

Polish School Vacation

Rok 2000 był przełomowym dla Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II.

13 czerwca 2000 roku Polska Szkoła zostaje oficjalnie zarejestrowana w Stanie Illinois, jako korporacja: Polska Szkoła im. Jana Pawła II, INC (Not-For-Profit). W tym samym roku szkoła zgłoszona zostaje do kuratorium stanowego i uzyskuje akredytacje Illinois State Board of Education, co zwiększa wymagania stawiane pedagogom, z których wywiązują się znakomicie, co równocześnie zwiększa prestiż szkoły.

W 2003 roku otwarta została filia polskiej szkoły w Romeoville, gdzie prowadzone są zajęcia w piątki. W roku szkolnym 2010/2011 w obu lokalizacjach Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II naukę pobiera 800 uczniów, zatrudnionych jest 25 nauczycieli, 10 pomocy nauczycielskich oraz sekretarka szkoły

Przygotowując się do realizacji różnych wariantów pedagogicznych, nauczyciele Szkoły Polskiej dokształcają się na różnych warsztatach metodycznych. W listopadzie 2008 roku dwujęzyczni specjaliści z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przekazują naszym pedagogom metody, symbole, wartości, zasady nauczania języka polskiego jako języka drugiego.

W związku z coraz mniejszą migracją polskich rodzin do USA oraz otwieraniem się nowych szkół polskich, szkoła nasza zamyka filie w Romeoville. Mamy mniejszą ilość uczniów, ponad 400. Od 2013 roku wszystkie zajęcia są prowadzone w głównym budynku szkolnym, w Lemont. Dalej oferujemy zajęcia w piątek wieczór lub sobotę rano, otwieramy klasy bilingual dla dzieci i dorosłych, które cieszą się dużym powodzeniem. Powstaje w szkole Fundacja Michała Grele, która funduje nagrody finansowe dla wyróżniających się maturzystów, z okazji 25-lecia szkoły zostaje napisany przez dr. Kazimierę Skałuba, hymn szkoły „Nasza Polska Szkoła” i po raz pierwszy odśpiewany przez uczniów na uroczystości 25-lecia szkoły

Jak widać szkoła tętni życiem, młodością, ciekawymi lekcjami i zajęciami.

Zespół Taneczny
"Polanie"

Jak już zostało nadmienione, w szkole działa zespół taneczny „Polanie”, który oficjalnie zaczął działać pod tą nazwą od stycznia 2000 roku. Praktycznie zespół taneczny istnieje w Szkole Polskiej już od 1982 roku ale nie miał oficjalnej swojej nazwy i profesjonalności. Był to po prostu zespół taneczny, prowadzony przez instruktorów ze Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego. Do tego zespołu należało 30 uczniów. Od 1986 do maja 1998 roku, państwo Grażyna i Ryszard Witkowski opiekują się zespołem, który łączy taniec, śpiew i słowo, czyli jest to Kółko Artystyczne, w którym uczniowie łączą wszystkie trzy elementy i dają wspaniałe przedstawienia teatralno- muzyczno- taneczne na Święconkę, Opłatek, początek i koniec roku szkolnego, Dzień Matki, Dzień Nauczyciela, występują też z Jasełkami w Domu Podhalan .Od  września, roku 1998, kiedy to dyrektorem szkoły zostaje  pani Halina Szyrzyna, robi ona wszystko aby przy Szkole Jana Pawła II w Lemont, działał profesjonalny zespól taneczny; bardzo ją w tym wspiera pani Victoria Gavahan, rodzic i bardzo aktywny członek PRCUA. Obie panie proszą Głównego choreografa PRCUA , panią Michaline Jamiński, o pomoc. Ona to z ramienia PRCUA obejmuje piecze nad naszym zespołem szkolnym i prosi swoje uczennice z Wesołego Ludu, panią Barbarę Eckert i Elżbietę Śliwę aby prowadziły już powstałe dwie grupy taneczne zespołu w Lemont.

Na początku stroje na występy były wypożyczane od innych zespołów tanecznych. Zespól nie miał swojej nazwy dlatego zorganizowano konkurs na nazwę zespołu i w styczniu 2000 roku dziecięcy zespól taneczny oficjalnie działający przy Szkole Polskiej im. Jana Pawła II otrzymuje nazwę: Zespól Taneczny „Polanie.” Kierownikiem artystycznym i głównym choreografem zespołu jest pani Barbara Eckert, której pomagają: Liz Śliwa, John Nowicki, Natalia Rafało i Barbara Wargacki-Skrzypiec oraz asystentki Patricia Zupnik i Magdalena Jeżyk. W latach 2003-2006 zespól bierze udział dwa razy w Polonijnych Festiwalach Dziecięcych w Iwoniczu Zdroju, w Polsce, występuje na Opłatku, Święconce, Dniu Polskim, Barbórce. Tancerze poprzez naukę tańców i piosenek ludowych , z różnych regionów Polski, rozwijają, uczą się i kształtują swoje  poczucie polskości . Od samego początku rola rodziców w działalności zespołu jest bardzo ważna. Pierwszymi organizatorkami zespołu Polanie ze strony rodziców są pani Urszula Zupnik i Joanna Zdanowicz. Patronat nad zespołem od początku przejęło PRCUA, bez którego pomocy i doświadczenia nie byłoby możliwości utrzymać ten zespól. Państwo Micheline i Ryszard Jamiński oraz  Anna Sokołowska są od początku istnienia zespołu dając nieoceniona pomocą od strony technicznej, muzycznej, kostiumowej czy finansowej. To im zespól zawdzięcza profesjonalność, udział w różnych festiwalach folklorystycznych w stanie Illinois oraz w Polsce. Kolejnymi instruktorami zespołu są Renee Bober, Virginia Gavaghan, Virginia Stękała, Nikki Bober, Kalina Dziadkowiec, a pomagają im Patty Szyrzyna, Mariusz Rozwadowski, Kasia Kimel, Victoria Gavaghan.

Od 2006 do 2009 roku organizatorkami zespołu są pani Joanna Cetnarowski i Alicja Pachla a następnie Lillie Gajda i Krystyna Rozwadowski. Micheline Jaminski jest głównym choreografem i instruktorem zespołu a pomagają jej w tym  Renee Bober, Virginia Gavahan, Virginia Stękała, Nikki Bober, Kalina Dziadkowiec Patrycja Szyrzyna, Calsye Cetnarowski, , Julia Pachla, Mariusz Rozwadowski, Kamil Rozwadowski. Od września 2014 do maja 2015 roku głównym choreografem zespołu zostaje pan Anthony Dobrzański z małżonką. Pomagają im Olivia Cisło , Sabina Dobrzański, Natalia Johnson, Patrycja Szyrzyna. W roku 2015 głównym choreografem zespołu zostaje pan Richard Jamiński, który wraz z Michael Dziadkowiec, Olivia Cisło, Patricia Szyrzyna , Dominika Górnikowska, osiągają wspaniale sukcesy zespołu na terenie stanu Illinois, Wisconsen jak również w Polsce. Państwo Mirek i Elżbieta Cisło są organizatorami zespołu ze strony rodziców a po nich ta funkcje przejmuje pani Agnieszka Witek i Monika Gruszka.

W roku 2018 pan Mirek Cisło zostaje wybranym Dyrektorem Districtu 8, w którym również nasz zespól Polanie działa. Jego głównym zadaniem jest jak największa reklama zespołu w celu jego utrzymania i rozwijania się.

W roku 2019  zespól żegna się z głównym choreografem panem Ryszardem Jamińskim, który pełnił ta funkcję przez 4 lata. Od  września 2019 roku pan Michał Dziadkowiec obejmuje funkcje głównego choreografa zespołu a pomagają mu asystenci: Patricia Szyrzyna, Dominika Górnikowski, Aleksandra Cisło

Nieoceniona jest też praca społeczna i pomoc rodziców tancerzy. To dzięki nim zespól ma piękne oryginalne stroje ludowe, pikniki, wspólne campingi, makijaże, fryzury, wyczyszczone i świecące buty, wyprasowane bluzki, spodnie czy spódnice i wiele innych rzeczy, o których tylko sami rodzice wiedzą

– Dziękujemy Wam bardzo za to.