Rodzina Koszarek – Rodzina Roku 2024

Gratulacje dla Rodziny Koszarek!

Wielką radość sprawia to, że podczas XIX Dnia Dziedzictwa Polskiego w Lemont, którego tematem przewodnim była “Rodzina Ulmów – wzorem Wiary i Patriotyzmu”, mogliśmy uhonorować Rodzinę Bożeny i Grzegorza Koszarek wraz z ich pięciorgiem dzieci oraz wnukami. W obliczu tak wielkiej walki skierowanej przeciwko Rodzinie, przywołujemy słowa z 3 Listu Świętego Jana, 1:4: “Nie znam większej radości, jak tę, kiedy słyszę, że moje dzieci postępują zgodnie z Prawdą”. Gratulujemy i mamy nadzieję, że nadanie tytułu Polaka Roku 2024 całej Rodzinie będzie inspiracją do tego, abyśmy wszyscy zadbalibyśmy o jakość naszych Rodzin. Módlmy się do Błogosławionej Rodziny Ulmów, aby wspierała nas w codziennej walce o świętość naszych Rodzin, o pokój, miłość i poszanowanie życia w Rodzinach. Błogosławiona Rodzino Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej, módl się za nami.

Rodzina Koszarek przez lata wykazywała się wielkim poświęceniem i troską, dbając nie tylko o swoją Rodzinę, ale także o wspólnotę, w której żyją. Ich praca i zaangażowanie są inspiracją dla innych, aby pielęgnować i promować polską kulturę, tradycję i dziedzictwo.

Nadanie tytułu Polaka Roku 2024 Rodzinie Koszarek jest zasłużoną nagrodą za ich wysiłki i oddanie w służbie społeczności oraz za promowanie polskich wartości i dziedzictwa. Życzymy Rodzinie Koszarek dalszych sukcesów i obfitości błogosławieństw w ich działalności na rzecz polskiej społeczności i parafii Św. Cyryla i Metodego w Lemont.

Share This Post

More To Explore

Święconka 2024

Klub Polski zaprasza na Tradycyjne Spotkanie Wielkanocne tzw. Święconkę.  Tym razem Jezus