W Obronie Czci i Dobrego Imienia Św. Jana Pawła II

Zarząd i Członkowie Klubu Polskiego przy Parafii świętych Cyryla i Metodego w Lemont, Illinois, USA, powstałego na wieść o powołaniu kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową jako Jana Pawła II, powołanego aby strzec w środowisku polonijnym wartości chrześcijańskich i narodowych,  Klubu który dwukrotnie pielgrzymował do Watykanu i otrzymał apostolskie błogosławieństwo św. Jana Pawła II. Mając na względzie powyższą misję Klubu Polskiego nie możemy przejść obojętnie wobec nasilających się ataków na osobę, cześć i nauczanie św. Jana Pawła II. Przykładem jest reportaż pt. „Franciszkańska 3” Marcina Gutowskiego wyemitowany w TVN24 a powielany w innych nieprzyjaznych Kościołowi mediach. To reportaż bez uwzględnienia kontekstu historycznego, ze spreparowanymi aktami Służby Bezpieczeństwa i oparty na niewiarygodnych świadkach, tak zwanych „księżach patriotach”,  których przykładem jest ks. Anatol Boczka tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Luty”.  Nasze środowisko polonijne jest tym oburzone.  Uważamy, że jest to sianie zamętu społecznego, obrażanie katolików, uderzanie w instytucję Kościoła i próba odebrania nam największego autorytetu jakim był i jest św. Jan Paweł II.  Żądamy natychmiastowego zaprzestania tych niegodnych i społecznie szkodliwych działań oraz publicznego przeproszenia Polaków.

Zarząd Klub Polskiego oraz Parafianie świętych Cyryla i Metodego w Lemont

Program Procesji w Niedzielę,  2 Kwietnia 2023

 1. Bezpośrednio po Mszy o godz. 2PM, ustawiamy się w procesji w kolejności:
  a. Krzyż
  b. Kościuszkowscy
  c. Sztandary (Klub Polski, Polska Szkola, różne koła i organizacje, Flaga Polska i Papieska)
  d. Banery: “Tyś nas błogosławił, my Cię obronimy!” oraz Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II
  e. Delegacja z kwiatami
  f. Ksiądz oraz wierni
 2. Wychodzimy z kościoła i po ulicy Jana Pawła II (Sobieski) idziemy do Groty na ulice Ledochowski.
 3. Podczas procesji do Groty śpiewamy: “Barkę”
 4. Pod grotą, nastąpi przeczytanie tekstu: „W obronie Czci i Dobrego Imienia Św. Jana Pawła II” przez Prezesa Klubu Pana Jana Lichacza, który został wysłany do TVN24, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Macieja Świrskiego, oraz do wiadomości Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy
 5. Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II w grocie
 6. Przeczytanie wiersza napisanego przez pana Jana Żółtka – czyta autor
 7. Krótka Modlitwa i słowo od Księdza Proboszcza w 18 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, oraz na okoliczność spotkania
 8. Wspólne śpiewanie: „Boże coś Polskę”
 9. Rozejście się

Odpowiedź od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore

Piknik Rodzinny

Serdecznie Zapraszamy Państwa na nasz coroczny Piknik Rodzinny!!! To doskonała okazja do