W Obronie Czci i Dobrego Imienia Św. Jana Pawła II

Zarząd i Członkowie Klubu Polskiego przy Parafii świętych Cyryla i Metodego w Lemont, Illinois, USA, powstałego na wieść o powołaniu kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową jako Jana Pawła II, powołanego aby strzec w środowisku polonijnym wartości chrześcijańskich i narodowych,  Klubu który dwukrotnie pielgrzymował do Watykanu i otrzymał apostolskie błogosławieństwo św. Jana Pawła II. Mając na względzie powyższą misję Klubu Polskiego nie możemy przejść obojętnie wobec nasilających się ataków na osobę, cześć i nauczanie św. Jana Pawła II. Przykładem jest reportaż pt. „Franciszkańska 3” Marcina Gutowskiego wyemitowany w TVN24 a powielany w innych nieprzyjaznych Kościołowi mediach. To reportaż bez uwzględnienia kontekstu historycznego, ze spreparowanymi aktami Służby Bezpieczeństwa i oparty na niewiarygodnych świadkach, tak zwanych „księżach patriotach”,  których przykładem jest ks. Anatol Boczka tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Luty”.  Nasze środowisko polonijne jest tym oburzone.  Uważamy, że jest to sianie zamętu społecznego, obrażanie katolików, uderzanie w instytucję Kościoła i próba odebrania nam największego autorytetu jakim był i jest św. Jan Paweł II.  Żądamy natychmiastowego zaprzestania tych niegodnych i społecznie szkodliwych działań oraz publicznego przeproszenia Polaków.

Zarząd Klub Polskiego oraz Parafianie świętych Cyryla i Metodego w Lemont

Program Procesji w Niedzielę,  2 Kwietnia 2023

 1. Bezpośrednio po Mszy o godz. 2PM, ustawiamy się w procesji w kolejności:
  a. Krzyż
  b. Kościuszkowscy
  c. Sztandary (Klub Polski, Polska Szkola, różne koła i organizacje, Flaga Polska i Papieska)
  d. Banery: “Tyś nas błogosławił, my Cię obronimy!” oraz Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II
  e. Delegacja z kwiatami
  f. Ksiądz oraz wierni
 2. Wychodzimy z kościoła i po ulicy Jana Pawła II (Sobieski) idziemy do Groty na ulice Ledochowski.
 3. Podczas procesji do Groty śpiewamy: “Barkę”
 4. Pod grotą, nastąpi przeczytanie tekstu: „W obronie Czci i Dobrego Imienia Św. Jana Pawła II” przez Prezesa Klubu Pana Jana Lichacza, który został wysłany do TVN24, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Macieja Świrskiego, oraz do wiadomości Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy
 5. Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II w grocie
 6. Przeczytanie wiersza napisanego przez pana Jana Żółtka – czyta autor
 7. Krótka Modlitwa i słowo od Księdza Proboszcza w 18 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, oraz na okoliczność spotkania
 8. Wspólne śpiewanie: „Boże coś Polskę”
 9. Rozejście się

Odpowiedź od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Share This Post

More To Explore

Boże Ciało – 2024

“…Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi, Którędy Pańskie iść będą nogi. I okrzyknijcie

Piknik Rodzinny 2024

Drodzy Przyjaciele Polskiego Klubu w Lemont, Serdecznie Zapraszamy Państwa na PIKNIK RODZINNY,