Wybory 2022

6 listopada, 2022 roku odbyło się comiesięczne spotkanie członków i sympatyków Klubu Polskiego w Lemont. Było nas około 35 osób.
Oprócz comiesięcznych podsumowań i planów na tym spotkaniu odbyły się wybory do nowego Zarządu. Na prośbę Prezesa Klubu, pana Ryszarda Witkowskiego, wybory poprowadził pan Jan Żółtek. Sala udzieliła absolutorium obecnemu Zarządowi i również za zgodą większości obecnych, w tajnym głosowaniu, został wybrany nowy Prezes Klubu, pan Jan Lichacz.
Za zgodą ogółu obecnych, nowy Prezes, pan Jan Lichacz ma miesiąc czasu aby dobrać pozostałych członków Zarządu. Mają oni zostać przedstawieni i zatwierdzeni przez ogół na kolejnym miesięcznym spotkaniu Klubu, w grudniu i od tej pory zacząć swoją pracę. Dziękujemy bardzo poprzedniemu Zarządowi w składzie;

Prezes: Ryszard Witkowski
Wiceprezes I – do spraw religijnych: Barbara Foran
Wiceprezes II – do spraw kulturalno-rozrywkowych: Marek Zelek
Wiceprezes III – Polskiej Szkoły: Margaret Śnieżko/Grzegorz Karkoszka (od Marca 2022)
Skarbnik: Antonina Zych
Sekretarz: Grażyna Witkowski
Gospodarze: Krystyna, Andrzej Gazda, Kazimiera Cisło
Chorąży: Jan Lichacz
Podchorąży: Bruno Kozieł
Komisja rewizyjna: Viki Para, Jan Żółtek, Alina Kimel

To dzięki nim, nawet w okresie pandemii i czarnym wizjom, Klub Polski przetrwał i działa.
Szczególne wyrazy szacunku i podziękowania należą się dla pana Ryszarda Witkowskiego, który z głęboką wiarą i samozaparciem pokonywać liczne przeszkody, aby działalność Klubu Polskiego w Lemont nie wygasła. Dziękujemy panu Ryszardowi Witkowskiemu i mamy nadzieję, że będzie dalej wspierał i dzielił się swoim doświadczeniem z nowo powołanym Zarządem. Nowemu Zarządowi, życzymy owocnej pracy społecznej na rzecz utrzymania, pielęgnowania polskich zwyczajów i tradycji oraz wprowadzaniu nowych pomysłów w czyn.
Gratulujemy !!!

Grażyna Witkowski
Sekretarz

Share This Post

More To Explore

Piknik Rodzinny 2024

Drodzy Przyjaciele Polskiego Klubu w Lemont, Serdecznie Zapraszamy Państwa na PIKNIK RODZINNY,