Zarząd Klubu

Do podejmowania decyzji w bardziej bieżących niekiedy codziennych sprawach tworzy się Zarząd Klubu. Na Zarządzie, na członkach zarządu, formalnie i zwyczajowo spoczywa większość odpowiedzialności za Klub i za to co się w nim dzieje. Od roku 2002 powstaje nowy Zarząd Klubu.  

Ks. Waldemar Stawiarski

Kapelan

Prezes Jan Lichacz

Jan Lichacz

Prezez Klubu

Vice President 1 - Grzegorz Koszarek

Grzegorz Koszarek

Wiceprezes I

Vice President II - Malgorzata-Sniezko

Małgorzata Śnieżko

Wiceprezes II

Grzegorz Karkoszka

Wiceprezes III

Daniel Janosik

Skarbnik

TBD

Sekretarz Protokołowy

Halina Duda

Sekretarz Medialny

Jan Żółtek

Koordynator d/s Polonijno-Polskich

Alina Węgrzyniak

Organizator Imprez

Bogdan Węgrzyniak

Organizator Imprez

Janusz Kaczor

Chorąży

Ryszard Witkowski

Komisja Rewizyjna

Marek Zelek

Komisja Rewizyjna

Zbigniew Podraża

Komisja Rewizyjna

TBD

Title

Prezesi Klubu Polskiego na Przestrzeni 40 Lat

I. Zygmunt Wildhirt w latach: 1979 - 1983
II. Jan Kowalczyk w latach: 1982 - 1986
III. Jan Budz w latach: 1986 - 1991
IV. Ryszard Witkowski w latach: 1991 - 1993
V. Jan Budz w latach: 1993 - 1996
VI. Zbigniew Zych w latach: 1996 - 1998
VII. Jan Budz w latach: 1998 - 2000
VIII. Małgorzata Kołodziejczyk w latach: 2000 - 2002
IX. Ryszard Witkowski w latach: 2002 - 2010
X. Alina Kimel w latach: 2010 - 2012
XI. Ryszard Witkowski w latach: 2012 - 2022
XII. Jan Lichacz obecnie - od 2022r

Klub Polski może się poszczycić dużymi osiągnięciami w podtrzymywaniu kultury, tradycji i szerzenia polskości w Lemont i okolicach oraz rozwijaniu jej na kolejne pokolenia ludzi często urodzonych jeż w Ameryce. Za tę swoją działalność 8 lutego 2004 roku, Klub Polski otrzymuje list gratulacyjny od Ministra Edukacji Narodowej Rzeczpospolitej Polski, pani Krystyny Lybackiej z życzeniami dalszej owocnej działalności.

W lipcu 2003 roku przybywa do naszej parafii ksiądz Franciszek Florczyk i podejmuje opiekę duchową nad społecznością polską w naszej parafii. W celu uczczenia 25-lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II, Klub Polski organizuje specjalną księgę z życzeniami od całej parafii, poszczególnych organizacji i osób indywidualnych, która została wręczona przez księdza Franciszka Florczyka podczas prywatnej audiencji i pobłogosławiona przez papieża Jana Pawła II.