Zarząd Klubu

Od września 2002 roku rozpoczyna swoją prace nowy zarząd Klubu Polskiego, którego prezesem zostaje pan Ryszard Witkowski.

Ks. Waldemar Stawiarski

Opiekun Duchowny

Ryszard Witkowski

Prezez Klubu

Barbara Kipta-Foran

Wiceprezes I

Marek Zelek

Wiceprezes II

Małgorzata Śnieżko

Wiceprezes III

Antonette Zych

Skarbnik

Grażyna Witkowski

Sekretarz

Krystyna Gazda

Gospodarz

Andrzej Gazda

Gospodarz

Kazimiera Cisło

Gospodarz

Jan Lichacz

Chorąży

Bruno Koziel

Podchorąży

Wiktoria Para

Komisja Rewizyjna

Alina Kimel

Komisja Rewizyjna

Prezesi Klubu Polskiego na Przestrzeni 40 Lat

I. Zygmunt Wildhirt w latach: 1979 - 1983
II. Jan Kowalczyk w latach: 1982 - 1986
III. Jan Budz w latach: 1986 - 1991
IV. Ryszard Witkowski w latach: 1991 - 1993
V. Jan Budz w latach: 1993 - 1996
VI. Zbigniew Zych w latach: 1996 - 1998
VII. Jan Budz w latach: 1998 - 2000
VIII. Małgorzata Kołodziejczyk w latach: 2000 - 2002
IX. Ryszard Witkowski w latach: 2002 - 2010
X. Alina Kimel w latach: 2010 - 2012
XI. Ryszard Witkowski w latach: 2012 - 2021

Klub Polski może się poszczycić dużymi osiągnięciami w podtrzymywaniu kultury, tradycji i szerzenia polskości w Lemont i okolicach oraz rozwijaniu jej na kolejne pokolenia ludzi często urodzonych jeż w Ameryce. Za tę swoją działalność 8 lutego 2004 roku, Klub Polski otrzymuje list gratulacyjny od Ministra Edukacji Narodowej Rzeczpospolitej Polski, pani Krystyny Lybackiej z życzeniami dalszej owocnej działalności.

W lipcu 2003 roku przybywa do naszej parafii ksiądz Franciszek Florczyk i podejmuje opiekę duchową nad społecznością polską w naszej parafii. W celu uczczenia 25-lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II, Klub Polski organizuje specjalną księgę z życzeniami od całej parafii, poszczególnych organizacji i osób indywidualnych, która została wręczona przez księdza Franciszka Florczyka podczas prywatnej audiencji i pobłogosławiona przez papieża Jana Pawła II.